სკოლა „ფენიქსთან“ არსებული 23 - წლიანი გამოცდილების მქონე „საერთაშორისო ენის აკადემიის“ „ English Club’’ - ი მოზარდებსა (16+) და მოზრდილებს სთავაზობს სრულყოფილი კომუნიკაციის 3-4 საათს მათთვის საინტერესო და სახალისო  თემებზე.

 

English Club - ი ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ზეპირი და წერითი კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების განვითარებასა და დახვეწაში დაეხმარება!

ჯგუფური მეცადინეობა. (25 - 30 მსმენელი) / 1 მეცადინეობა – 25 ლარი

 

 

 

 

 

 

 

შევჩენკოს ქუჩა  5, ტელ.: 2 99 03 04, 599 51 55 64, 599,  591 13 10 15

ნუცუბიძის ქუჩა 183 / 185, ტელ. : 2 72 88 30, 2 72 90 61, 599 75 94 99

 

 

 უშუალო გარემო

 მოკლე პრეზენტაციები დღის წამყვანი თემის ირგვლივ

 ვიდეო გაკვეთილები, საუბრები და დისკუსიები

 მრავალფეროვანი თემატური ლექსიკა და ფრაზეოლოგია

 სახალისო გრამატიკა

 შემოქმედებითი პროექტები

 

კერძო მრავალპროფილიანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა „ფენიქსი“

 

კერძო მრავალპროფილიანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა „ფენიქსი“ გთავაზობთ ორ საჩუქარს:

 ხარისხიან მომზადებას საატესტატო და ეროვნული გამოცდებისათვის -  რეპეტიტორებისაგან თავისუფალ XI და XII კლასებს!

 ინგლისური ენის სრულ საერთაშორისო საგამოცდო კურსს 23-წლიანი გამოცდილების მქონე უცხო ენების სწავლების წამყვან ცენტრში ნახევარ ფასად!

 

სკოლა ფენიქსი აგრძელებს მოსწავლეთა მიღებას 2016-2017 სასწავლო წლისათვის საბაზო და საშუალო საფეხურებზე (7-12 კლასები)

 

ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებულები წამატებით აბარებენ სასურველ უმაღლეს სასწავლებლებში ყოველგვარი დამატებითი მომზადების გარეშე და იღებენ დაფინანსებას!

ჩვენი მოსწავლეები არ ემზადებიან ზოგად უნარებში! ზოგადი უნარები ჩვენი სკოლის პროგრამის განუყოფელი ნაწილია!

 

 

კერძო მრავალპროფილიანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა „ფენიქსი“ აცხადებს მოსწავლეთა მიღებას ახალ 2016-2017 სასწავლო წელს საბაზო და საშუალო საფეხურებზე (7-12 კლასები)!

 

გთავაზობთ:

 საუკეთესო ქართულ და ევროპულ ტრადიციებზე დაფუძვნებულ ხარისხიან განათლებას

 მაღალ აკადემიურ მოსწრებაზე ორიენტირებულ თბილ, მეგობრულ გარემოს

 მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების გაძლიერებულ სწავლებას

 დარგობრივი ენის საერთაშორისო საგამოცდო პროგრამებს (PET, FCE, CAE, TOEFL, IELTS, SAT, BEC, ILEC)

 მასწავლებელთა უაღრესად გამოცდილ მაღალპროფესიულ გუნდს

 მრავალმხრივი ობიექტური შეფასების სისტემას

შედეგად ვიღებთ:

 ზნეობრივ და ჭეშმარიტ დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძვნებულ სამოქალაქო ცნობიერებას

 საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მუდმივი ჩართულობის მზადყოფნას

 კრიტიკული და შემოqმედებითი აზროვნების უნარს

 თავისუფალი, შეუფერხებელი კომუნიკაციის უნარ-ჩვევებს

 საკუთარი ძალების რწმენისა და თანამედროვე სამყაროში ადაპტაციისა და მასთან წარმატებული თანამშრომლობის უნარს

 მარადიული და ეროვნული ღირებულებების პატივისცემას

 პასუხისმგებლობას საკუთარი თავის, ოჯახის, საზოგადოებისა და ქვეყნის წინაშე

 სწორი გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღებისა და სწორი არჩევანის გაკეთების უნარს

 

მოსწავლეები მიიღებიან გასაუბრების საფუძველზე

საკონტაqტო ინფორმაცია

q. თბილისი, შევჩენკოს qუჩა  5, ტელ.: 2990304

მობ.:  599-512911, 591-131015, 599-515564

სკოლა მდებარეობს პირველი სკოლის უკან.

 

 

 

 

სკოლა „ფენიქსთან“ არსებული „საერთაშორისო საგანმანათლებლო ცენტრი“,  თქვენი გარანტირებული წარმატება საატესტატო და ეროვნულ გამოცდებზე,

გთავაზობთ

საატესტატო და სააბიტურო პროგრამებს ზოგადსაგანმანათლებლო საგნებში:

 ქართული ენა

 ქართული ლიტერატურა

 ზოგადი უნარები

 ისტორია

 მათემატიკა

 გეოგრაფია

 ფიზიკა

 ქიმია

 ბიოლოგია

 რუსული ენა

 

სრული ინფორმაციისათვის გადადით ლინკზე

 

 

მოზარდებსა და მოზრდილებს სთავაზობს ინგლისური ენის კურსებს:

1. English Grammar and Vocabulary (B1+) for Adults- ზოგადი პროფილის ინგლისური ენის გრამატიკისა და ლექსიკის სასწავლო კურსი B1+ დონის მქონე მოზრდილ მსმენელთათვის

კურსი მოიცავს ინგლისური ენის ნორმატიული გრამატიკისა და თემატური ლექსიკის ინტენსიურ სწავლებას B1+ დონის შესაბამისი მრავალფეროვანი კომუნიკაციური დავალებების შესასრულებლად საჭირო ეფექტური სტრატეგიების ჩამოყალიბების მიზნით.

ინგლისური ენის ცოდნის დონის დადგენა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.

• კურსის ხანგრძლივობა - 60 საათი

• მეცადინეობების სიხშირე - კვირაში 6 (3 x 2) ან 4 (2 x 2) საათი

 

2. English Grammar and Vocabulary (B 2) for Adults - ზოგადი პროფილის ინგლისური ენის გრამატიკისა და ლექსიკის სასწავლო კურსი B2 დონის მქონე მოზრდილ მსმენელთათვის

კურსი მოიცავს ინგლისური ენის ნორმატიული გრამატიკისა და თემატური ლექსიკის ინტენსიურ სწავლებას B2 დონეზე თავისუფალი, ძალდაუტანებელი კომუნიკაციის  გასახორციელებლად საჭირო ეფექტური სტრატეგიების სრულყოფის მიზნით.

ინგლისური ენის ცოდნის დონის დადგენა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.

• კურსის ხანგრძლივობა - 60 საათი

• მეცადინეობების სიხშირე - კვირაში 6 (3 x 2) ან 4 (2 x 2) საათი

 

3. Communication in English (B1+) for Adults - ზოგადი პროფილის ინგლისური ენის ზეპირი და წერითი კომუნიკაციის სასწავლო კურსი B1+ დონის მქონე მოზრდილ მსმენელთათვის

კურსი მიზნად ისახავს, ერთი მხრივ, B1+ დონის შესაბამისი მრავალფეროვანი ზეპირი/წერითი კომუნიკაციის გასახორციელებლად საჭირო საბაზისო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებასა და განვითარებას და, მეორე მხრივ, მათ თავისუფალ, ძალდაუტანებელ გამოყენებას ჩვეულ გარემოში.

ინგლისური ენის ცოდნის დონის დადგენა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.

• კურსის ხანგრძლივობა - 60 საათი

• მეცადინეობების სიხშირე - კვირაში 6 (3 x 2) ან 4 (2 x 2) საათი

 

4. Communication in English (B2) for Adults - ზოგადი პროფილის ინგლისური ენის ზეპირი და წერითი კომუნიკაციის სასწავლო კურსი B2 დონის მქონე მოზრდილ მსმენელთათვის

კურსი მიზნად ისახავს B2 დონის შესაბამისი მრავალფეროვანი კომუნიკაციისთვის საჭირო  უნარ-ჩვევების შემდგომ განვითარებასა და სრულყოფას სხვადასხვა ტიპის წერითი/ ზეპირი კომუნიკაციური დავალების უცნობ გარემოში წარმატებული გახორციელების მიზნით.

ინგლისური ენის ცოდნის დონის დადგენა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.

• კურსის ხანგრძლივობა - 60 საათი

• მეცადინეობების სიხშირე - კვირაში 6 (3 x 2) ან 4 (2 x 2) საათი

 

5. First Certificate English (FCE)  for Adults - კემბრიჯის საერთაშორისო საგამოცდო კურსი ზოგადი პროფილის ინგლისურ ენაში B2 დონის მქონე მოზრდილ მსმენელთათვის

კურსი მოიცავს, ერთი მხრივ, B2 დონის შესაბამისი ინგლისური ენის ოთხი ძირითადი უნარ-ჩვევის (კითხვა, წერა, ლაპარაკი, მოსმენა) დახვეწას, ხოლო, მეორე მხრივ, ლექსიკისა და გრამატიკის შემდგომი განვითარებისთვის საჭირო ეფექტური სტრატეგიების ინტენსიურ სწავლებას საერთაშორისო გამოცდის მაღალ დონეზე ჩაბარების მიზნით.

          ინგლისური ენის ცოდნის დონის დადგენა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.

• კურსის ხანგრძლივობა - 80 საათი

• მეცადინეობების სიხშირე - კვირაში 6 (3 x 2) ან 4 (2 x 2) საათი

 

6. Cambridge Advanced English (CAE)  for Adults - კემბრიჯის საერთაშორისო საგამოცდო კურსი ზოგადი პროფილის ინგლისურში C1 დონის მქონე მოზრდილ მსმენელთათვის

კურსი მიზნად ისახავს ინგლისური ენის ფლობის C1 დონის შესაბამისი ოთხი ძირითადი უნარ-ჩვევის სრულყოფას, მათ თავისუფალ/ძალდაუტანებელ გამოყენებას სასწავლო და პროფესიულ გარემოში მრავალფეროვანი, კომპლექსური  მოსასმენი/საკითხავი მასალის  ამოცნობის, ანალიზისა და მათზე სწრაფი რეაგირების  პროცესში.  კურსი ასევე მიზნად ისახავს დამოუკიდებელი მუშაობის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისა და შემდგომი განვითარების ხელშეწყობას.

ინგლისური ენის ცოდნის დონის დადგენა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.

 

• კურსის ხანგრძლივობა - 80 საათი

• მეცადინეობების სიხშირე - კვირაში 6 (3 x 2) ან 4 (2 x 2) საათი

 

7. Test of English as a Foreign Language (TOEFL IBT)  for Adults - საერთაშორისო საგამოცდო კურსი  უცხოურ უნივერსიტეტებში სწავლების მსურველი B2/C1 დონის მქონე მსმენელებისათვის

ინგლისური ენის საერთაშორისო საგამოცდო კურსი წარმოადგენს ინტენსიურ სწავლებას ონლაინ ფორმატში, რომელიც მიზნად ისახავს ენის ოთხი ძირითადი უნარ-ჩვევის დახვეწასა და სრულყოფას აკადემიურ და პროფესიულ გარემოში მათი ძალდაუტანებელი გამოყენების მიზნით. კურსი ასევე ფოკუსირებულია ვრცელი,  მრავალფეროვანი საკითხავი თუ მოსასმენი მასალის დამოუკიდებლად გაგების, დამუშავებისა და მასზე სწრაფი რეაგირებისა და  მრავალფეროვანი წერითი დავალებების დროის მოკლე მონაკვეთში შესრულების  უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაზე.

• კურსის ხანგრძლივობა - 80 საათი (სტანდარტული), 60 საათი (დაჩქარებული)

• მეცადინეობების სიხშირე - კვირაში 6 (3 x 2) ან 4 (2 x 2) საათი

 

8. International Legal English Certificate (ILEC)  for Adults- კემბრიჯის საერთაშორისო საგამოცდო კურსი იურიდიულ ინგლისურში B2/C1 დონის მქონე სამართლის სკოლის სტუდენტების, კურსდამთავრებულებისა და მოქმედი იურისტებისათვის

კურსი წარმოადგენს ინტენსიურ სწავლებას,  რომელიც მიზნად ისახავს ენის ოთხი ძირითადი უნარ-ჩვევის დახვეწასა და სრულყოფას აკადემიურ და პროფესიულ სამართლებრივ გარემოში მათი თავისუფალი/ძალდაუტანებელი გამოყენების მიზნით. კურსი ასევე ფოკუსირებულია ვრცელი, პროფესიული საკითხავი/მოსასმენი მასალის დამოუკიდებლად გაგების, დამუშავებისა და მასზე სწრაფი რეაგირებისა და სამართლებრივ გარემოში მიღებული მრავალფეროვანი წერითი დავალებების დროის მოკლე მონაკვეთში შესრულების  უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაზე.

• კურსის ხანგრძლივობა - 80 საათი

• მეცადინეობების ხანგრძლივობა - კვირაში 6 (3 x 2) ან 4 (2 x 2) საათი

 

9. Legal Writing in English  for Adults - სასწავლო კურსები წერით კომუნიკაციაში B2 და C1 დონეების მქონე სამართლის სკოლის სტუდენტების, კურსდამთავრებულებისა და მოქმედი იურისტებისათვის

 კურსი მიზნად ისახავს წერის უნარ-ჩვევის დახვეწასა და სრულყოფას    სამართალმცოდნეობის მრავალფეროვან  თემატიკასთან კავშირში მისი თავისუფალი/ძალდაუტანებელი გამოყენების მიზნით. კურსი ასევე ფოკუსირებულია ვრცელი, პროფესიული საკითხავი და მოსასმენი მასალის დამოუკიდებლად გაგების, დამუშავებისა და მასზე სწრაფი რეაგირებისა და საქმიან პროფესიულ გარემოში მიღებული მრავალფეროვანი წერითი დავალებების დროის მოკლე მონაკვეთში შესრულების  უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაზე.

 

• თითოეული კურსის ხანგრძლივობა - 60 საათი

• მეცადინეობების ხანგრძლივობა - კვირაში 4 (2 x 2) საათი

 

10. Business English Certificate (BEC Vantage & BEC Higher)  for Adults- კემბრიჯის საერთაშორისო საგამოცდო კურსები ბიზნესის სკოლის სტუდენტების, კურსდამტავრებულებისა და საქმიანი წრეების წარმომადგენელთათვის B2 (BEC Vantage) და C1 (BEC Higher) დონეებზე.

თითოეული კურსი წარმოადგენს ინტენსიურ სწავლებას,  რომელიც მიზნად ისახავს ენის ოთხი ძირითადი უნარ-ჩვევის დახვეწასა და სრულყოფას აკადემიურ და პროფესიულ ბიზნეს გარემოში მათი თავისუფალი/ძალდაუტანებელი გამოყენების მიზნით. კურსები ასევე ფოკუსირებულია ვრცელი, პროფესიული საკითხავი თუ მოსასმენი მასალის დამოუკიდებლად გაგების, დამუშავებისა და მასზე სწრაფი რეაგირებისა და საქმიან ბიზნეს გარემოში მიღებული მრავალფეროვანი წერითი დავალებების დროის მოკლე მონაკვეთში შესრულების  უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაზე.

• თითოეული კურსის ხანგრძლივობა - 60 საათი

• მეცადინეობების ხანგრძლივობა - კვირაში 4 (2 x 2) საათი

 

11. International English Language Testing System (IELTS) -კემბრიჯის საერთაშორისო საგამოცდო კურსები უცხოურ უნივერსიტეტებში სწავლების მსურველი B2 & C1 დონეების მქონე მსმენელებისთვის

თითოეული საერთაშორისო საგამოცდო კურსი წარმოადგენს ინტენსიურ სწავლებას, რომელიც  მიზნად ისახავს ენის ოთხი ძირითადი უნარ-ჩვევის დახვეწასა და სრულყოფას აკადემიურ და პროფესიულ გარემოში მათი თავისუფალი/ძალდაუტანებელი გამოყენების მიზნით. კურსები ასევე ფოკუსირებულია ვრცელი, საკითხავი თუ მოსასმენი მასალის დამოუკიდებლად გაგების, დამუშავებისა და მასზე სწრაფი რეაგირებისა და მრავალფეროვანი წერითი დავალებების დროის მოკლე მონაკვეთში შესრულების  უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაზე.

          ინგლისური ენის ცოდნის დონის დადგენა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.

• თითოეული კურსის ხანგრძლივობა - 60 საათი

• მეცადინეობების სიხშირე - კვირაში 6 (3 x 2) ან 4 (2 x 2) საათი

 

სრული ინფორმაციისათვის გადადით ლინკზე

 

 

სკოლა „ფენიქსთან“ არსებული 23- წლიანი გამოცდილების მქონე უცხო ენების სწავლების მაღალპროფესიული ცენტრი - "საერთაშორისო ენის აკადემია" - აცხადებს ნებისმიერი ასაკის მსმენელთა მიღებას:

ინგლისური ენის საერთაშორისო  საგამოცდო კურსებზე:

 Young Learners (Starters, Flyers, Movers) – A 1 & A 2

 PET (Preliminary English Test) – B 1

 FCE (First Certificate English) – B 2

 CAE (Cambridge Advanced English) – C 1

 CPE (Cambridge Proficiency English) – C 2

 

 

IELTS (International English Language Testing System) -  B 2 / C 1

TOEFEL (Test of English as a Foreign Language) – B 2 / C 1

ILEC (International Legal English Certificate) – B 2 /C 1

BEC (Business English Certificate) –  B 1, B 2 & C 1

 

დარგობრივი ინგლისური ენის კურსებზე:

 სამედიცინო ინგლისური (Medical English) – B 2 & C 1

 ბიზნეს ინგლისური (Business English) – B 1, B 2 & C 1

 სამართლის ინგლისური (Legal English) – B 1 & B 2

 ინგლისური ენა მედიის სფეროს წარმომადგენელთათვის (English for the Media) – B 1, B 2 & C 1

 ინგლისური ენა კომპიუტერისა და ინტერნეტის მომხმარებელთათვის (English for Computer Science and the Internet) – B 2 & C1

 ინგლისური ენა დიპლომატებისა და საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტებისათვის (English for International Relations and Diplomacy) – B2 & C1

 ინგლისური ენა ინჟინრებისათვის (English for Engineers) – B 1, B 2 & C1

 საქმიანი კორესპონდენცია (Business Correspondence) - B 2/ C 2

 პროფესიული თარგმანის ხელოვნება - C1 / C 2 )

 სამეცნიერო ენა - C1 / C 2

 პროფესიული პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები  - B 2, C1 & C2

 

 

 

ინგლისური ენის თემატური ლექსიკისა და პრაქტიკული გრამატიკის კურსებზე:

 A 2

 B 1 - B 1+

 B 2 - B 2+

 

 

 

 

 C 1

 C 2

 

 

ზეპირი და წერითი კომუნიკაციის კურსზე English Club - ის ფორმატით:

ჯგუფური მეცადინეობა. (25 - 30 მსმენელი) / 1 მეცადინეობა – 25 ლარი.

 

 მრავალფეროვანი თემატური ლექსიკა და ფრაზეოლოგია

 სახალისო გრამატიკა

 შემოქმედებითი პროექტები

 

 

 უშუალო გარემო

 მოკლე პრეზენტაციები დღის წამყვანი თემის ირგვლივ

 ვიდეო გაკვეთილები, საუბრები და დისკუსიები

 

 

ზოგადი პროფილის ინგლისური ენის კურსებზე:

 მოსმენისა და ლაპარაკის უნარ-ჩვევეი (B 1 – C 2) -

 საუბრის ხელოვნება: თანამედროვე თემები (B 2 – C 2)

 საუბრის ხელოვნება: მხატრული ლიტერატურა ( B 1 – C 2)

 ენა და კულტურა (B 2 – C 2)

 

 

 ზოგადი პროფილის ინგლისური ენა (General English) ბავშვებისთვის, მოზარდებისთვის,  მოზრდილებისთვის ( A 1 – C 2)

 აკადემიური წერა (B 2 - C 1)

 საგამოცდო წერა (B 1 – C 2)

 კითხვის უნარ-ჩვევები (B 1 – C 2 )

 

 

შევჩენკოს ქუჩა  5, ტელ.: 2 99 03 04, 599 51 55 64, 599,  591 13 10 15

 ნუცუბიძის ქუჩა 183 / 185, ტელ. : 2 72 88 30, 2 72 90 61, 599 75 94 99

 

Copyright ©2016. www.schoolphoenixgeorgia.com, Tbilisi, Georgia